Sample image
Suntem pe Facebook

Prezentare


Începând din anii 1990, Europa în primul rând, dar şi Americile într-un ritm diferit, au epuizat experienţa modernităţii, caracterizată de o dramatică separare între religie, pe de o parte, şi lumea politicii, ştiinţei şi societăţii pe de altă parte, pentru a trece într-o vârstă post-seculară. Credinţa religioasă, în formele ei individuale şi instituţionalizate, a început nu numai să participe la conversaţia publică, ci chiar să devină o referinţă de neocolit pentru procesele politice, pentru formele de viaţă socială în plină transformare, pentru conştiinţa individuală, ca şi pentru elaborările ştiinţifice. Această schimbare de paradigmă a fost surprinsă fără întârziere atât de ştiinţele sociale şi umane, cât şi de filozofie şi teologie. Noi discipline, precum sociologia faptului religios, şi-au consolidat statutul, în vreme ce teologia însăşi a deschis un dialog fecund cu teoria critică a postmodernităţii, dând de pildă naştere în orizont catolic noii teologii politice ori in mediu protestant ortodoxiei radicale. În acest spirit, teologia a început să ocupe în câmpul cunoaşterii, în lumea academică, dar şi în spaţiul public o poziţie mai semnificativă şi mai fecundă intelectual decât cea pe care a ocupat-o în cea mai mare parte a secolului al XX-lea.
Şcoala Doctorală de Teologie şi Studii Religioase ar urma să valorifice, în context românesc şi în cadrul Universităţii din Bucureşti, această nouă poziţie strategică a teologiei, angajată într-un dialog fertil cu filosofia, cu teoria critică, cu ştiinţele sociale şi cu cele ale vieţii. Şcoala Doctorală de Teologie şi Studii Religioase înţelege să se sprijine pe tradiţia de gândire a teologiei occidentale, catolică şi protestantă deopotrivă, inseparabilă de geneza şi evoluţia filosofiei moderne, a ştiinţelor naturale, sociale şi umane. Faptul religios creştin va fi investigat interdisciplinar, cu mijloacele teologiei, filosofiei, antropologiei, ştiinţelor sociale
Atât în definirea misiunii şi obiectivelor, cât şi în organizare vor fi urmate dispoziţiile Codului Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin Hotărârea Guvernului 681/2011

Direcţii de studiu şi cercetare

• Teologie fundamentală

• Științe biblice

• Teologie dogmatică

• Teologie patristică

• Teologie morală

• Drept canonic

Specialiști

Calitatea studiilor avansate şi activităţilor de cercetare este asigurată de specialişti cu experienţă şi prestigiu academic ai Universității din Bucureşti, precum și de profesori asociați din străinătate:


Î.P.S. Arhiepiscop Prof. Dr. Ioan Robu, conducător de doctorat în domeniul Teologiei morale

Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă, conducător de doctorat în domeniul Teologiei fundamentale & Filosofie

Pr. conf. dr. Lucian Dîncă, conducător de doctorat în domeniul Teologiei patristice

Pr. prof. dr. Isidor Mărtincă, conducător de doctorat în domeniul Teologiei dogmatice și Dreptului canonic

Pr. prof. dr. Vladimir Petercă, conducător de doctorat în domeniul Științelor biblice

Prof. dr. Vasile Talpoș, conducător de doctorat în domeniul Vechiului Testament

Prof. dr. Otniel Bunaciu, conducător de doctorat în domeniul teologie baptistă

Conf. dr. Emil Bartoș, conducător de doctorat în domeniul teologie baptistă

Lect. dr. Adrian Sârbu, conducător de doctorat în domeniul toelogie baptistă