Sample image
Suntem pe Facebook

Admitere


Înscrieri: 7-18 septembrie, 2020

Examen: 21 septembrie, 2020, colocviu și prezentarea proiectului de cercetare începând cu ora 14.00

Rezultatele concursului: 21 septembrie, după ora 17.00

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii din Str. G-ral Berthelot nr. 19, et. II, Sector 1, Bucureşti,

Tel/Fax: 021 314 86 10 • e-mail: v e l i c u . v e r o n i c a [at] g . u n i b u c . r o • site: www.ftcub.ro
Programul înscrierilor: Luni-Vineri: 9 – 14

Fișa de înscriere la SDTSR, sesiunea septembrie 2019.

Declarația candidatului cu privire la autenticitatea documentelor.

Declarația candidatului UE și SEE cu privire la recunoașterea studiilor în afara României, limba română.

Declarația candidatului UE și SEE cu privire la recunoașterea studiilor în afara României, limba engleză.

Locuri cu granturi de studii: 4 locuri (în funcție de repartiția de la Minister și Universitate) din care:

Număr total de locuri (cu taxă și fără taxă): 

IPS prof. dr. Ioan Robu - 2 locuri
Pr. prof. dr. Isidor Mărtincă - 2 locuri
Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă - nu poate lua candidați anul acesta - are norma foarte încărcată

Pr. conf. dr. Lucian Dîncă - 2 locuri

Prof. dr. Otniel Bunaciu - 3 locuri

Conf. dr. Emil Bartoș - 2 locuri

Conf. dr. Adrian Sârbu - 3 locuri

N.B.: Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă are drd. și la Facultatea de Filosofie, vezi aici: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-doctorat-septembrie-2017/.

N.B.: Prof. dr. Vasile Talpoș (duce la bun sfârșit doctoranzii pe care îi are acum în coordonare științifică; nu mai ia alții).

N.B.: Pr. prof. dr. Vladimir Petercă - (duce la bun sfârșit doctoranzii în curs de finalizare; nu mai ia alții).

Metodologia Universității de admitere la doctorat se poate descărca aici.

Metodologia SDTSR aprobată de directorul CSUD pentru anul 2019.

Subiecte de examen și bibliografie

(indicate de fiecare conducător de doctorat)

Î.P.S. Prof. dr. Ioan Robu (Teologie morală fundamentală; Teologie morală specială)

Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă (Teologie fundamentală; Creația; Revelația); Pentru Facultatea de Filosofie vezi: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-doctorat-septembrie-2017/

Pr. conf. dr. Lucian Dîncă (Teologie patristică; Filologie pe texte patristice; Creștinismul timpuriu)

Pr. prof. dr. Isidor Mărtincă (Teologie dogmatică; Drept canonic)

Pr. prof. dr. Vladimir Petercă (Științe biblice)

Prof. dr. Otniel Bunaciu (Teologie baptistă)

Conf. dr. Emil Bartoș (Teologie baptistă)

Lect. dr. Adrian Sârbu (Teologie baptistă)

N.BProf. dr. Vasile Talpoș (Evanghelism; Vechiul Testament) nu scoate posturi la concurs anul acesta; duce la bun sfârșit doctoranzii pe care îi are acum în coordonare științifică.

Documente necesare pentru înscriere

v. Metodologia de admitere a Universității; pt. certificatul de competență lingvistică, v. mai jos.

Fișa de înscriere se poate descărca de aici.


Tipuri de certificate de competență lingvistică
pentru înscrierea la examenul de licenţă
şi admiterea la studiile universitare de doctorat

În conformitate du Regulamentul Universităţii din Bucureşti aprobat în şedinţa Senatului din 22 septembrie 2005, începând cu anul universitar 2006/2007 standardul minim pentru candidat este să folosească o limbă de circulaţie internaţională la nivel B2, conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei.

La secretariatul facultăţii / şcolii doctorale se acceptă următoarele certificate:

1. Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi moderne (Universitatea din Bucureşti)

2. Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Babeş-Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara
3. Diplome ale filialelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, A.S.E., Politehnicii
4. Titluri eliberate de universităţi străine
5. Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni conform O.M.
6. Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii Transilvania din Braşov şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa
7. Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian, etc.)
8. Teste internaţionale (TOEFL, Cambridge Certificate etc.)

În cazul altor diplome şi certificate decât cele de mai sus, eliberate de alte universităţi şi organisme, este nevoie de testare.

Pentru echivalarea certificatelor de competenţă lingvistică:

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS)
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 (deasupra Teatrului Bulandra)
Et. 5, cam. 4, tel: 021 312 54 54

Pentru testare:

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS)

Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 (deasupra Teatrului Bulandra)
Et. 1, Contabilitate, tel: 021 206 76 14