Sample image
Suntem pe Facebook

Admitere


Înscrieri 2016: vom anunța în curând

Locuri cu granturi de studii:

Număr total de locuri (cu taxă și fără taxă): 

Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă

Pr. lect. dr. Lucian Dîncă

Pr. prof. dr. Isidor Mărtincă

Pr. prof. dr. Michael Fieger

Pr. prof. dr. Vladimir Petercă

Prof. dr. Vasile Talpoș

N.B.: Î.P.S. prof. dr. Ioan Robu nu scoate locuri la admitere în această sesiune, având deja numărul maxim de doctoranzi.

Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă are 2 locuri la Facultatea de Filosofie (a se vedea aici).

Concurs de admitere:

Afișarea rezultatelor:

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii din Str. G-ral Berthelot nr. 19, et. II, Sector 1, Bucureşti,
Tel/Fax: 021 314 86 10 • e-mail: s e c r e t a r i a t  [at]  f t c u b . ro • site: www.ftcub.ro
Programul înscrierilor: Luni-Vineri: 9 – 14

Metodologia de admitere

Metodologia Universității de admitere la doctorat se poate descărca aici.

Metodologia proprie de admitere la studiile universitare de doctorat în teologie.

Subiecte de examen și bibliografie

(indicate de fiecare conducător de doctorat)

Î.P.S. Prof. dr. Ioan Robu (Teologie morală fundamentală; Teologie morală specială)

Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă (Teologie fundamentală; Creația; Revelația); (în cadrul Facultății de Filosofie; v. și pagina acesteia).

Pr. lect. dr. Lucian Dîncă (Teologie patristică; Filologie pe texte patristice; Creștinismul timpuriu)

Pr. prof. dr. Isidor Mărtincă (Teologie dogmatică; Drept canonic)

Pr. prof. dr. Michael Fieger (Teologia și filologia Vechiului Testament)

Pr. prof. dr. Vladimir Petercă (Științe biblice)

Prof. dr. Vasile Talpoș (Evanghelism; Vechiul Testament; Omiletică)

Documente necesare pentru înscriere

v. Metodologia de admitere a Universității; pt. certificatul de competență lingvistică, v. mai jos.

Fișa de înscriere se poate descărca de aici.


Tipuri de certificate de competență lingvistică
pentru înscrierea la examenul de licenţă
şi admiterea la studiile universitare de doctorat

În conformitate du Regulamentul Universităţii din Bucureşti aprobat în şedinţa Senatului din 22 septembrie 2005, începând cu anul universitar 2006/2007 standardul minim pentru candidat este să folosească o limbă de circulaţie internaţională la nivel B2, conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei.

La secretariatul facultăţii / şcolii doctorale se acceptă următoarele certificate:

1. Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi moderne (Universitatea din Bucureşti)

2. Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Babeş-Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara
3. Diplome ale filialelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, A.S.E., Politehnicii
4. Titluri eliberate de universităţi străine
5. Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni conform O.M.
6. Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii Transilvania din Braşov şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa
7. Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian, etc.)
8. Teste internaţionale (TOEFL, Cambridge Certificate etc.)

În cazul altor diplome şi certificate decât cele de mai sus, eliberate de alte universităţi şi organisme, este nevoie de testare.

Pentru echivalarea certificatelor de competenţă lingvistică:

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS)
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 (deasupra Teatrului Bulandra)
Et. 5, cam. 4, tel: 021 312 54 54

Pentru testare:

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS)

Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 (deasupra Teatrului Bulandra)
Et. 1, Contabilitate, tel: 021 206 76 14